Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule

De online winkel op de Potelet®-website wordt beheerd door het bedrijf WISECOM GROUP SRL, verantwoordelijk voor het beheer van deze website. Elke bestelling van producten die beschikbaar zijn in de online winkel van deze site, evenals het gebruik van haar diensten, impliceert voorafgaand raadplegen en aanvaarden van de hieronder gepresenteerde algemene verkoopvoorwaarden. Als gevolg daarvan erkent de consument volledig te zijn geïnformeerd dat zijn instemming met deze algemene verkoopvoorwaarden geen handgeschreven handtekening op het document vereist, voor zover de klant online aankopen van de producten die worden aangeboden in de online winkel van de website wil doen.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) en de koper, zowel professioneel als particulier, in het kader van internetverkoop in Europa, inclusief buiten de Europese Unie.

Artikel 2: Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties te definiëren tussen het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) en de koper, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die wordt gedaan op de webwinkel van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®), of de koper nu een professional of een particuliere consument is. De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden. Deze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn aanvaard door het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®). Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk met de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WISECOM GROUP SRL (Potelet®), en geldt alleen voor de specifieke bestelling waarvoor deze is verleend.

Het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de op dat moment geldende algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op de bestelling van de koper.

Daarnaast zijn de gebruiken binnen de branche van toepassing op situaties die niet zijn voorzien in deze voorwaarden.

Artikel 3: Definities

De verkoper is het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) met maatschappelijke zetel op:

Wisecom Group srl (Potelet®)
Rue Mitoyenne 414
4710 Lontzen (België)

Telefoonnummer: 0032 (0)87 84 10 20

BTW-nummer: BE 0641 740 320

De professionele koper is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) verkochte goederen verwerft of gebruikt voor professionele doeleinden.

De particuliere koper is een natuurlijke persoon die de door het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) verkochte goederen verwerft en gebruikt voor privédoeleinden.

Artikel 4: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke vermeld staan in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. De foto's in de catalogus zijn bedoeld om zo nauwkeurig mogelijk een representatie van de producten te bieden, maar zij garanderen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product. Deze producten en diensten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als, ondanks al onze inspanningen, sommige artikelen niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper onmiddellijk per e-mail informeren en hem de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen wachten tot de artikelen beschikbaar zijn of de bestelling van niet-beschikbare artikelen kosteloos annuleren. Beschikbare artikelen worden geleverd volgens onze standaard bezorgoptie.

Kleuren, texturen en kwaliteitscontrole

Kleuren en Texturen: De producten die op onze website www.potelet.eu en in onze commerciële brochures worden gepresenteerd, zijn ontworpen en afgedrukt door professionals. Wij willen echter benadrukken dat de weergave op de website en in commerciële brochures mogelijk niet perfect overeenkomt met de werkelijke kleuren of texturen van de materialen.

Variatie in Kleuren en Texturen: Bovendien kan de waarneming van kleuren en texturen variëren van klant tot klant, afhankelijk van de kalibratie van hun scherm en hun proefapparatuur. Daarom kunnen er lichte verschillen zijn tussen de online weergegeven kleuren en de kleuren van het geleverde product, evenals voor de textuur van het afdrukmateriaal.

Kwaliteitscontrole: Elke afdruk wordt onderworpen aan individuele controle om de best mogelijke kwaliteit te garanderen.

Geleverde Bestanden: Wat betreft bestanden die in vectorformaat zijn aangeleverd, beperkt onze controle zich tot de resolutie en het formaat van het bestand. Alle andere aspecten, zoals het ontbreken van lettertypen, spelfouten of verkeerde procedures bij het formatteren (.ai, .eps, .pdf, etc.), die problemen kunnen veroorzaken bij het afdrukken, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant die het bestand heeft geleverd.

Toleranties en Aanbevelingen: Kwaliteitsvariaties als gevolg van de kwaliteit van de geleverde bestanden, normale toleranties in de drukindustrie, beperkingen met betrekking tot samendrukken tijdens het drukken, het niet naleven van technische aanbevelingen en procedures specifiek voor WISECOM GROUP SRL (Potelet®) kunnen niet tot klachten leiden.

Indicatieve Gewichten: De op onze website vermelde gewichten zijn slechts indicatief en kunnen niet worden betwist en zijn niet vatbaar voor klachten.

Artikel 5: Tarieven

1. Prijs van producten en diensten: De prijzen van de producten en diensten die op onze website worden weergegeven, zijn in euro's en omvatten geen btw of andere toepasselijke belastingen. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op een bestelling zijn echter die welke gelden op het moment van de orderbevestiging.

2. Btw in België: Voor verkopen in België geldt standaard een btw-tarief van 21%, tenzij er bewijsstukken voor vrijstelling of vrijstelling van btw worden verstrekt.

3. Btw voor niet-belastingplichtige kopers: Kopers die niet belastingplichtig zijn, zijn onderworpen aan de btw van het land waar zij verblijven of waar zij actief zijn.

4. Btw-vrijstelling binnen de Europese Unie: Lidstaten van de Europese Unie kunnen vrijstelling van btw krijgen indien de geldende regels voor intracommunautaire transacties, overeenkomstig Richtlijn 2006/112/EG, Artikel 138, worden nageleefd.

5. Export naar landen buiten de Europese Unie: Voor de export van goederen naar landen buiten de Europese Unie voldoen wij aan de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG, Artikel 146. Om van deze vrijstelling te profiteren, moet de professionele koper bewijsstukken overleggen van de oprichting van zijn bedrijf, in overeenstemming met de eisen van de lokale belastingautoriteiten van het land van bestemming. Houd er rekening mee dat er ook douaneformaliteiten en lokale belastingen van toepassing kunnen zijn in het land van bestemming, en het is de verantwoordelijkheid van de koper om zich te informeren en te voldoen aan alle lokale wetten en voorschriften die van toepassing zijn.

Artikel 6: Geografische gebieden

De online verkoop van de producten en diensten die worden aangeboden op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die in Europa wonen, inclusief de vereiste leveringen in deze geografische gebieden.

Voor bestellingen en/of leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Artikel 7: Bestellingen

Om een product of dienst te kopen, moet de koper de volgende stappen verplicht volgen:

  • Vul het identificatieformulier in door alle vereiste informatie te verstrekken;
  • Vul het online bestelformulier in met vermelding van de referenties van de geselecteerde producten of diensten;
  • Valideer de bestelling na controle;
  • Doe de betaling volgens de voorziene modaliteiten;
  • Bevestig de bestelling en de betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, de erkenning van hun kennisname en het afzien van de toepassing van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging dienen als bewijs van de transactie. De bevestiging van de bestelling geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde transacties. De verkoper zal een bevestiging van de bestelling per e-mail sturen.

Wij vestigen de aandacht erop dat de klant volledig verantwoordelijk is voor zijn bestelling, inclusief de keuze van de productgrootte, kleur, hoeveelheid, bezorggegevens en alle andere informatie die bij de bestelling wordt verstrekt. WISECOM GROUP SRL (Potelet®) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen of ontevredenheid als gevolg van verkeerde keuzes gemaakt door de klant bij het plaatsen van zijn bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle bestelinformatie zorgvuldig te controleren voordat hij deze afrondt. In het geval van een fout in de bestelling, moet de klant onmiddellijk contact met ons opnemen om de correctiemogelijkheden te bespreken, maar WISECOM GROUP SRL (Potelet®) garandeert niet noodzakelijk de mogelijkheid om een bestelling te wijzigen nadat deze is bevestigd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie juist en geschikt is voor zijn behoeften voordat hij een bestelling plaatst.

Zodra de gegevens zijn verzameld, gebruikt de verkoper deze voor het beheer van de bestellingen en verbindt hij zich ertoe deze niet met andere bedrijven te delen. Persoonlijke gegevens worden ook bewaard in de archieven van de verkoper om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken. Op elk moment kan de geregistreerde gebruiker verzoeken om de opgeslagen informatie over hem te raadplegen, en indien van toepassing, verzoeken om correcties of verwijdering van zijn gegevens door het contactformulier op de website van de verkoper te gebruiken.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

De betaling van de prijs is vereist op het moment van de bestelling. Betalingen kunnen worden uitgevoerd volgens de volgende methoden:

Administratieve bestelling

Deze betalingsmethode is uitsluitend voorbehouden aan instellingen die onder de publieke boekhouding vallen (universiteiten, scholen, gemeenten, CNRS, provinciale raden, ministeries, enz.). Een bestelbon met een stempel van de instelling moet naar ons worden gemaild op het volgende adres: info@potelet.eu. Na ontvangst van uw documenten verzenden wij uw materiaal. Wij zullen de factuur doorgeven aan uw boekhouding via CHORUS PRO - PEPPOL - MERCURIUS of per e-mail voor betaling binnen 30 dagen na het einde van de maand.

Debitcard

Met uw debetkaart kunt u uw bestelling gemakkelijk en veilig online betalen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Creditcard

Visa, Eurocard/Mastercard en American Express worden geaccepteerd. Uw transactie wordt gemakkelijk en veilig online uitgevoerd. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

PayPal

PayPal is een veilige en handige online betaalmethode waarmee u uw aankopen kunt afrekenen zonder uw financiële informatie te delen met de verkoper. Om deze optie te gebruiken, selecteert u "PayPal" als betaalmethode tijdens het bestelproces. Vervolgens wordt u doorgestuurd naar de PayPal-website om uw betaling af te ronden. Zodra de transactie is bevestigd, ontvangt u een bevestigingse-mail van PayPal en van ons om u te informeren dat uw bestelling is ontvangen en wordt verwerkt. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor betalingen via PayPal.

Bankoverschrijving

Onze bankrekeningnummers worden aan het einde van het bestelproces weergegeven en worden ook per e-mail naar u verzonden. Controleer onze bankrekening zorgvuldig voordat u de betaling uitvoert en vermeld uw bestelreferentie in de mededeling. Op verzoek kunnen wij u een proforma-factuur verstrekken.

Houd er rekening mee dat de bankkosten voor de overschrijving voor rekening zijn van de opdrachtgever.

  • Begunstigde Rekening CBC
    IBAN: BE 89 7320 5471 1485
    BIC Begunstigde: CREGBEBB

Bestelbon

Bestelbonnen worden opgesteld op basis van een voorafgaande offerte. Ze worden door de koper naar de verkoper gestuurd en beschrijven precies wat de bestelling moet bevatten. Een bestelbon omvat elementen zoals de hoeveelheid artikelen, een gedetailleerde beschrijving van de artikelen, de prijs, de aankoopdatum, de betalingsvoorwaarden (30 dagen aan het einde van de maand), evenals een officiële stempel van de instelling en de handtekening van de koper. Het is belangrijk op te merken dat de bestelbon formele goedkeuring van de verkoper vereist om als geldig te worden beschouwd. U ontvangt de elektronische factuur, met vermelding van uw bestelreferentie, per e-mail zodra het materiaal is verzonden.

Wij accepteren geen cheques.

Artikel 9: Niet-betaling - Rente bij vertraging - Boeteclausule

9.1: Niet-betaling

In geval van niet-betaling op de vervaldag vermeld op de factuur of het servicecontract van een deel of het geheel van de schuld, wordt het volledige bedrag ervan en van alle andere facturen die de klant verschuldigd is, ongeacht hun oorsprong, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. WISECOM GROUP SRL (Potelet®) heeft dan het recht om het materiaal onmiddellijk op kosten en kosten van de klant terug te vorderen. In het kader van servicecontracten leidt niet-betaling van een termijn tot onmiddellijke opschorting van de dienstverlening. WISECOM GROUP SRL (Potelet®) heeft het recht om het betreffende contract automatisch te beëindigen, volledig voor rekening van de klant.

In het geval van gespreide betalingen die aan de klant zijn toegekend door WISECOM GROUP SRL (Potelet®), leidt het niet-naleven van slechts één termijn tot onmiddellijke opeisbaarheid van het volledige verschuldigde bedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling. WISECOM GROUP SRL (Potelet®) heeft dan het recht om het materiaal onmiddellijk op kosten en kosten van de klant terug te vorderen.

Wij raden u aan om de betalingstermijnen te respecteren om onderbreking van de dienstverlening en extra kosten te voorkomen.

9.2: Rente bij vertraging

In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, onverminderd de toepassing van andere voorwaarden zoals vermeld in deze algemene verkoopvoorwaarden, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente voor vertraging verschuldigd tegen het tarief dat is vastgesteld op basis van de wet van 14 augustus 2021 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties gedurende het semester waarin de bestelling is geregistreerd. In het kader van servicecontracten wordt hetzelfde tarief toegepast, onverminderd de toepassing van andere voorwaarden.

9.3: Boeteclausules - Schadevergoeding

In geval van niet-betaling van geleverde goederen, naast andere voorwaarden zoals vermeld in deze algemene verkoopvoorwaarden, wordt elk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente voor vertraging van 1% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van ontvangst van de betaling.

Bovendien wordt elk vervallen onbetaald bedrag verhoogd met 15% als forfaitaire vergoeding voor de geleden schade en de kosten als gevolg van de niet-betaling, met een minimum van € 50 per onbetaalde factuur.

In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Verviers (België) bevoegd.

In geval van niet-betaling van een servicecontract wordt naast het bovenstaande een boete gelijk aan 40% van de resterende verschuldigde bedragen tot de oorspronkelijk overeengekomen einddatum van het servicecontract verschuldigd.

Artikel 10: Levering

Leveringen

De leveringen worden uitgevoerd op het adres dat is opgegeven in de bestelling of dat door de klant op onze website is ingevoerd, en moeten zich bevinden in het overeengekomen geografische gebied. De leveringstermijnen worden indicatief verstrekt en kunnen niet worden gegarandeerd. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringsvertragingen als gevolg van omstandigheden die buiten onze wil liggen, zoals natuurrampen, sociale conflicten, stakingen, terrorisme, ernstige computerstoringen, vertragingen bij transportbedrijven of andere gebeurtenissen die buiten onze wil liggen.

Als de klant besluit om het transport van de goederen zelf te regelen, aanvaardt WISECOM GROUP SRL (Potelet®) geen enkele aansprakelijkheid zodra de goederen ons magazijn verlaten. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor de goederen, inclusief het risico van verlies, schade of vertraging, volledig bij de klant en zijn aangewezen vervoerder. Wij raden de klant aan ervoor te zorgen dat zijn vervoerder adequaat gekwalificeerd is en gedekt is door een passende verzekering om de veiligheid en integriteit van de goederen tijdens het transport te waarborgen.

Verzendkosten

Op onze website bieden wij doorgaans gratis verzending aan voor bestellingen met een totaalbedrag van € 500 excl. btw voor lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van eilanden en landen buiten de Europese Unie. Houd er echter rekening mee dat er extra kosten in rekening worden gebracht voor speciale verzendverzoeken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verzoeken zoals levering op een specifieke datum, specifieke instructies zoals "bel voor aankomst", een adreswijziging, een specifiek tijdvak, verzoeken om de leveringslocatie te wijzigen nadat de goederen zijn verzonden of verzoeken om een heftruck te gebruiken.

Deze extra kosten worden berekend op basis van de aard van het verzoek en de locatie van de levering, en zullen duidelijk aan u worden gecommuniceerd voordat u uw bestelling afrondt. U krijgt de gelegenheid om akkoord te gaan met deze kosten voordat u tot betaling van uw bestelling overgaat.

Wijzigingen in het afleveradres na verzending

Indien de klant het afleveradres wijzigt na verzending van de bestelling, aanvaardt ons bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke vertragingen in de levering, en eventuele extra leveringskosten zijn voor rekening van de klant. Het is daarom essentieel dat klanten bij het plaatsen van hun bestelling een nauwkeurig en definitief afleveradres opgeven. We moedigen u aan om het afleveradres zorgvuldig te controleren voordat u uw bestelling voltooit om eventuele ongemakken te voorkomen.

Vereiste aanwezigheid bij de levering

Klanten moeten ervoor zorgen dat er iemand aanwezig is op het gespecificeerde afleveradres om de bestelde producten in ontvangst te nemen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen die zich voordoen bij de levering in afwezigheid van de klant. Als de levering meerdere keren mislukt vanwege afwezigheid van de klant of om andere redenen die aan de klant kunnen worden toegeschreven, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de leveringskosten aan de klant in rekening te brengen. Bovendien, als de goederen naar een afhaalpunt worden overgebracht en de klant deze niet binnen de vereiste termijn ophaalt, worden er extra leveringskosten aan de klant in rekening gebracht.

Verantwoordelijkheden

In geval van verkoop aan een consument worden de goederen vervoerd voor risico van de verkoper tot aan de levering op het door de koper gespecificeerde adres. Vanaf dat moment draagt de koper zelf het risico. Als de geleverde goederen beschadigd zijn, is de koper verplicht om de goederen te weigeren of deze te accepteren met een schriftelijk voorbehoud op de leveringsbon van de vervoerder, die gezamenlijk door de klant en de vervoerder moet worden ingevuld. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten uitsluitend per e-mail (info@potelet.eu) of per aangetekende brief worden ingediend bij het hoofdkantoor van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur en de leveringsbon met het eerder genoemde schriftelijke voorbehoud. Na deze termijn wordt de ontvangst van de goederen geacht door de koper te zijn aanvaard en worden er geen klachten meer in behandeling genomen. In geval van verkoop aan een professional geschiedt het vervoer voor risico van de koper.

Overmacht

Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, de onmogelijkheid om een bestelling uit te voeren of enige andere verstoring als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, sociale conflicten, stakingen, terrorisme, ernstige computerstoringen, vertragingen bij transportbedrijven of enige andere gebeurtenis die buiten onze wil ligt.

Artikel 11: Herroepingsrecht en retourvoorwaarden voor goederen

Dit artikel is alleen van toepassing op particuliere kopers die het recht hebben om binnen 14 werkdagen na de dag van levering van de goederen aan de verkoper te melden dat ze afzien van de aankoop. Dit herroepingsrecht geldt niet voor professionele kopers. Binnen deze termijn moet de consument zijn intentie om af te zien van de aankoop per e-mail of per post meedelen en het geleverde product op eigen kosten en risico retourneren naar het administratieve hoofdkantoor van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) per post of met een transportbedrijf naar keuze. Het teruggestuurde product moet in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke staat van verzending, niet geopend en verzegeld met de originele beschermende tape intact en niet verbroken. Elk gebroken zegel tape doet vermoeden dat het product is gebruikt en niet meer kan worden geretourneerd. De goederen moeten worden vergezeld van de originele aankoopfactuur en het originele transportleveringsbewijs. De verkoper behoudt zich het recht voor om de retourstatus van de goederen binnen 2 weken na ontvangst te controleren. Als de goederen niet zijn geopend, niet zijn verbroken of beschadigd zijn, heeft de verkoper 30 kalenderdagen de tijd om het betaalde bedrag terug te betalen, met uitzondering van de transportkosten. In het geval dat de goederen zijn geopend, verbroken of beschadigd, verliest de particuliere koper zijn recht op herroeping en draagt hij alle kosten voor herverpakking en retournering van de goederen naar het door hem opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten voor de levering van producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk zijn gepersonaliseerd. In het uitzonderlijke geval dat Potelet® de retournering van goederen die aan een professional zijn geleverd accepteert, zijn er restockingkosten van 20% van de totale prijs exclusief btw van de bestelling, evenals de retour- en alle verzendkosten voor rekening van de klant.

Artikel 12: Garantie

Voor consumenten biedt de verkoper garantie op de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Om aanspraak te maken op de garantie moet de klant de originele aankoopfactuur overleggen, met uitsluiting van elk ander document.

De commerciële garantie van de verkoper beperkt zich tot het leveren van producten of diensten die overeenkomen met wat is overeengekomen met de koper. De koper verliest het recht op garantie als hij de goederen heeft getransformeerd of gebruikt zonder de instructies van de fabrikant te volgen, of als de gebreken voortvloeien uit ongepast of onjuist gebruik.

Als het product wordt gebruikt voor niet-privédoeleinden, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing. Om aanspraak te maken op de garantie moet de koper het defecte product, samen met de originele verpakking, en een kopie van de aankoopfactuur en het transportdocument sturen naar het hoofdkantoor van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®).

Alle claims, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten worden ingediend via e-mail naar het volgende adres: info@potelet.eu, of per post (aangetekend) naar het adres van WISECOM GROUP SRL (Potelet®) binnen een termijn van dertig dagen na levering.

De garantie dekt geen schade als gevolg van normaal gebruik, normale slijtage, nalatigheid, verkeerd gebruik of ongeautoriseerde reparatie van de producten. De wettelijke rechten van de consument met betrekking tot garantie worden niet beïnvloed door deze commerciële garantie.

Artikel 13: Vervangingstermijn

Als de goederen door de klant naar de verkoper worden teruggestuurd voor vervanging, is de verkoper verplicht om een termijn te respecteren door alle middelen in te zetten zodat de vervanging binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd. Er kan geen vergoeding worden geëist van de verkoper voor een te lange vervangingstermijn.

Artikel 14: Uitsluiting

Geen garantie kan worden verleend als de gebreken van een verkocht product het gevolg zijn van onjuist gebruik, transport of opslag van het product of van enige andere vorm van overmacht. De klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze situatie.

Artikel 15: Verkopersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot gebreken van het product is beperkt tot de vervanging ervan. Als de klant niet binnen twee weken akkoord gaat met het voorstel dat hem wordt gedaan, verliest hij definitief elk recht op enige garantie. De gegevens op de website worden te goeder trouw verstrekt, de links naar de websites van de fabrikanten en/of partners worden alleen ter informatie gegeven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die afkomstig is van deze websites.

Artikel 16: Verantwoordelijkheden van de koper

De koper is volledig verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het product dat door de verkoper is geleverd.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

De verkoper, in het proces van online verkoop, is alleen gehouden aan een inspanningsverplichting; zijn aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst, of andere onopzettelijke problemen.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van het bedrijf zijn en blijven intellectueel eigendom en exclusief eigendom van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®). Niemand is gemachtigd om, zelfs gedeeltelijk, elementen van de website te reproduceren, te exploiteren, te herdistribueren of op enige andere manier te gebruiken, of ze nu software, visueel of auditief zijn. Elke eenvoudige of hypertextlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®).

Artikel 19: Persoonsgegevens

Overeenkomstig de wet inzake gegevensverwerking en vrijheden kunnen de persoonlijke gegevens van kopers het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking.

Het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, inclusief het gebruik van cookies, en indien gewenst de verzamelde informatie aan zakelijke partners door te geven.

Kopers kunnen zich verzetten tegen de openbaarmaking van hun contactgegevens door dit aan te geven bij het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®). Gebruikers hebben ook het recht om toegang te krijgen tot en rectificatie van hun gegevens, overeenkomstig de wet.

Artikel 20: Archivering - Bewijs

Het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbaar en duurzaam medium dat een getrouwe kopie vormt, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De geautomatiseerde registers van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Indien de klant digitale bestanden ter beschikking stelt van het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®), is hij verplicht de originele bestanden te bewaren. Het bedrijf WISECOM GROUP SRL (Potelet®) heeft geen verplichting om (een kopie van) deze bestanden te bewaren.

Artikel 21: Geschillenbeslechting

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen tussen partijen of gerechtelijke vervolgingen in verband met betaling, zijn uitsluitend de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

On Top
Alle prijzen zijn exclusief btw. Deze website is alleen bedoeld voor bedrijven, rechtspersonen en vrije beroepen die de gekochte producten gebruiken in het kader van hun professionele activiteiten. Wij verkopen niet aan particulieren. Al onze levertijden zijn louter informatief en worden in werkdagen aangegeven. Als gevolg hiervan wordt geen enkele klacht of terugbetaling aanvaard of gedaan in geval van vertraging ten opzichte van de indicatieve levertijd. Neem contact op met onze medewerkers voor een levering op een bepaald datum. Let op: hoewel de leveringskosten op onze site over het algemeen gratis zijn voor bestellingen van meer dan € 500, worden voor speciale leveringsverzoeken (expreslevering, adreswijziging, speciale leveringsinstructies zoals "bel voordat u aankomt") extra kosten in rekening gebracht.
Cart
Close
Back
Account
Close
Menu
Close